Välkommen till oss på Dynamic Work Solutions!

Dynamic Work Solutions är inriktat på rekrytering och individstöd. Vi är ett kunskapsföretag med expertis inom det arbetspsykologiska fältet, med utgångspunkt i rekrytering och urval, beteendevetenskap och psykometri. Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt genom att erbjuda träffsäkra rekryteringslösningar och personalrelaterade stödinsatser och tjänster främst i olika former av samtal.

 

 

 Personalsamtal 
 
 

Med individen i fokus skapar vi tillväxt för organisationer

Webbplats utvecklad av Trinax AB